Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Nabór na stanowisko elektromonter instalacji i urządzeń energetycznych – automatyk

27-11-2017

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracy:

                              elektromonter instalacji i urządzeń energetycznych – automatyk

  

1. Wymagania podstawowe:

1) wykształcenie min. zawodowe elektryczne,

2) uprawnienia elektryczne do obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

3) umiejętność czytania schematów elektrycznych,

4) praktyczna wiedza z zakresu elektryki i automatyki,

5) gotowość do pracy w systemie zmianowym,

6) dodatkowym atutem będzie umiejętność programowania sterowników PLC,

7) dodatkowym atutem będą uprawnienia elektryczne do obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV – 15 kV,

8) dodatkowym atutem będą umiejętności tworzenia wizualizacji SCADA procesów technologicznych.

2. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku ze strony internetowej Spółki:       www.zgk.cieszyn.pl lub w siedzibie Spółki),

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień określonych w ust 1 pkt 2 i 7,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,

7) kserokopie innych dokumentów świadczących o nabytej wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach – o ile kandydat posiada.

 

3. Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27.

4. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 6 grudnia 2017 r. do godziny 13:00 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59 (parter, pokój nr 6), lub pocztą na adres Spółki z dopiskiem „Nabór – elektryk-automatyk”.

5. Osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, dlatego prosimy o podanie w liście motywacyjnym numeru telefonu, aby umożliwić bezpośredni i szybki kontakt z kandydatem.

6. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru na ww. stanowisko.

 

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)