Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy cmentarzu komunalnym na ul. Katowickiej

07-06-2017

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 25,00 m² położonej przy cmentarzu komunalnym na ul. Katowickiej, na czas określony (12 miesięcy). Przetarg odbędzie się w Dziale Cmentarzy przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie, w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 1000.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Cmentarzy, tel. 33 8521136.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)